Градска државна аргива

Gradska državna arhiva На основу Општег и Републичког закона о државним архивима, Извршни одбор Градског народног одбора среза Светозарево је 6.12.1951. године донео Одлуку о оснивању Градске државне архиве у Светозареву. Подручје рада Градске државне архиве обухватало је градове Светозарево, Параћин и Ћуприју и белички, раванички, параћински, ресавски и деспотовачки срез....

Историјат

ИСТОРИЈАТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЈАГОДИНА Министарство просвете НРС априла 1948. године оснива 16 архивских средишта на подручју Србије. Једно од тих средишта основано је 15. априла 1948. године у Светозареву. Средиште је представљало зачетак организоване заштите архивске грађе на подручју некадашњег Моравског округа. Министарство просвете НРС априла 1948. године оснива 16 архивских...

Историјски архив Среза Светозарево

Istorijski arhiv Sreza Svetozarevo Градску државну архиву у погледу финансирања 1. јануара 1956. године преузима Народни одбор среза Светозарево. Подручје надлежности Архива је задржано и простирало се на 26 општина среза Светозарево. Упоредо са овом променом Градска државна архива 1957. године мења назив у Историјски архив среза Светозарево. Тада је донет...

Обавештење

ОБАВЕШТЕЊЕ Уколико до сада нисте регистровани као стваралац и ималац архивске грађе у Историјском архиву у Јагодини молимо Вас да нам уз нормативна акта и копију архивске књиге пошаљете и копију акта о оснивању или извода из АПР-а као и контакт податке одговорног стручног лица које је задужено за заштиту архивске...

Савремени архив

Savremeni arhiv Закон о управљању у области културе 1968. године и нови Закон о архивској грађи и архивској служби 1967. године, створили су услове да се архивска служба у потпуности развије у складу са новим политичким, државотворним и културним стремљењима. Самоуправљање је потпуно продрло у архивске колективе, чиме је суштински измењена...

Категорије