АПЕЛ

Депо Архива, односно простор где се чува архивска грађа са територије шест општина које спадају у надлежност Историјског архива Јагодине (Јагодина, Свилајнац, Параћин, Деспотовац, Ћуприја, Рековац) налази се у приземном делу зграде „старе” Учитељске школе у Јагодини. Зграда је грађена у првој половини XIX века, а 1987. године проглашена је за културно добро. Архив је приземље зграде добио на трајно коришћење 1973. године. Данас је ситуација следећа: Архив трајно користи приземље зграде, док је спрат на коришћење добио Педагошки факултет. 

Напомињемо да је Депо, односно приземље зграде а и читав објекат, у веома руинираном стању, зидови су на многим местима испуцали, опао је плафон на многим местима, столарија и подови су скоро неупотребљиви, а међуспратна конструкција протрулела и већим делом неупотребљива. Влажењу и пропадању објеката доприносе и пропале водоводне и канализационе инсталације у приземљу и на спрату. Малтер је отпао на појединим деловима фасаде. Због свега наведеног дошло је до велике опасности по стабилност појединих конструктивних елемената зграде, нарочито међуспратне кровне конструкције те лако може доћи до урушавања појединих делова објекта. То се недавно и десило када се један део међуспратне конструкције потпуно урушио. Само захваљујући брзом деловању радника Архива, архивска грађа из овог дела Депоа је сачувана.

Према томе, због тренутног стања зграде, угрожена је безбедност радника Архива, као и опасност од пропадања архивске граде која се ту чува, што би представљало ненадокнадиву штету.

Уколико вам финасијске могућности дозвољавају молимо вас да финансијски помогнете у корист конзервације и рестаурације Депоа. О свим детаљима, броју жиро-рачуна и свему што вас интересује потребна обавештења даће вам радници Историјског архива Јагодина.

Захваљујемо вам се што сте нашли време и прочитали наш апел, захваљујемо вам се на свакој помоћи и интересовању коју сте показали за решавање овог проблема.

ГАЛЕРИЈА

images/apel_mala_1.jpg
Зграда депоа Историјског архива Јагодине је у веома руинираном стању.
images/apel_mala_2.jpg Међуспратна конструкција зграде депоа Историјског архива Јагодине је протрулела и склона паду.
images/apel_mala_4.jpg Влажењу и пропадању зграде депоа Историјског архива Јагодине доприносе и пропале водоводне и канализационе инсталације у приземљу и на спрату.
images/apel_mala_5.jpg Зидови у згради депоа Историјског архива Јагодине су на многим местима испуцали, опао је плафон на многим местима.

ВЕСТИ

На овој страници упознајте се са актуелним информацијама, дешавањима, промоцијама и најавама догађаја у организацији Историјског архива Јагодина  Више... 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Историјског архива „Средње Поморавље”, Јагодина  Више...

АКТУЕЛНО

На овој страници упознајте се са актуелним информацијама, дешавањима, промоцијама и најавама догађаја у организацији Историјског архива Јагодине  Више...

ПИШИТЕ ЗА ЧАСОПИС „КОРЕНИ”

Часопис „Корени” је зборник историографских и архивистичких радова који се односе на проучавање прошлости и традиције Средњег Поморавља, Ресаве и Левча. Покренут је 2003. године и до децембра 2009. године објављено је седам бројева. Више...

АПЕЛ

Депо Историјског архива Јагодине, односно приземље зграде а и читав објекат, су у веома руинираном стању, зидови су на многим местима испуцали, опао је плафон на многим местима, столарија и подови су скоро неупотребљиви, а међуспратна конструкција протрулела и већим делом неупотребљива. Више...

ГАЛЕРИЈА

Од великог броја вредних јединица архивске грађе и књига које се чувају у Историјском архиву у Јагодини, овом приликом упознајемо вас са следећим документима и публикацијама. Више...